28.09.2016

Projekts ‘’Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana”

2016.gada 13.septembrī SIA ‘’Regula Baltija’’ ir noslēgusi ar biedrību „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija” sadarbības līgumu Nr.  6-5/6 par projekta ‘’Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana” īstenošanu (pamatojoties uz 2016.gada 3.jūnijā starp LETERA un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgto līgumu Nr.1.2.2.1/16/A/011 par projekta Nr.1.2.2.1/16/A/011 īstenošanu).

Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1. jūlijs – 2018.gada 31. decembris